Frazare

Cursul de frazare are la bază rezultatele cercetării din teza de doctorat cu tema „Vorbirea de performanță” a lui Aurelian Ciocan. Studiul s-a concentrat pe analiza modului în care oamenii accentuează cuvintele importante dintr-un discurs, iar rezultate oferă o perspectivă unică asupra metodei prin care pot fi depistate cuvintele-cheie.

Ședințele de frazare sunt concepute pentru a dezvolta o înțelegere profundă a modului în care putem transmite emoții puternice atunci când identificăm și accentuăm corect cuvintele-cheie. Participanții își vor îmbunătăți tehnicile de articulare a gândurilor în comunicarea verbală, pentru a se exprima cu claritate, precizie și impact.

În cadrul acestui curs, participanții vor învăța să creeze propoziții bine structurate și să aleagă vocabularul adecvat pentru a transmite mesajele dorite, punând accent pe cuvinte-cheie. Ei vor studia strategii de organizare a informației, de construire a argumentelor persuasive și de adaptare a expresiei lor la diferite contexte de comunicare și audiențe.

Până la final, cursanții vor avea o capacitate sporită de a-și comunica ideile convingător și elocvent. Ei vor dobândi o tehnica de frazare corectă care le va permite să influențeze opiniile, să-și captiveze ascultătorii și să-și transmită ideile cu claritate.